Kwiecie 25 2018 10:53:10
Nawigacja
· Strona gwna
· Artykuy
· Download
· FAQ
· Forum
· Linki
· Kategorie newsw
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
· Forum studentw Biologii UAM
· wirusologia - notatki
· genetyka - notatki z wicze cz.1
· genetyka - notatki z wicze cz.1 v2
· genetyka - notatki z wicze cz. 2
· genetyka - notatki z wicze cz. 3
· genetyka - notatki z wicze cz. 4

 

Rozkad F

Rozkad F Fishera


Test F pozwala na zbadanie istotnoci rnic midzy wariancjami pomiarw z 2 prb niezalenych


Rozkad F czyli rozkad z prby w stosunku 2 wariancji jest podstaw zastosowania testu F


Z rozkadu chi-kwadrat wyznacza si rozkad F, ktry jest graficznym obrazem ilorazu 2 wariancji obliczonych dla 2 prb o liczebnociach N1 i N2 pobranych losowo z populacji o rozkadzie normalnym nieskoczenie wiele razy


Rozkad F jest jeszcze 1 rozkadem teoretycznym, takim jak rozkad 2-mianowy, normalny lub rozkad t. Rozkad ten jest rny dla kadego zestawu stopni swobody (N1 – 1) i (N2 – 1) i jest prawo skony (rednia arytmetyczna wiksza od mediany).


Gdyby z populacji o rozkadzie normalnym pobiera losowo po 2 prby o liczebnoci N1 i N2, dla kadej z takich prb obliczy wariancj, a nastpnie 1 wariancj podzieli przez 2g, otrzymamy stosunek F tych 2 wariancji, to ten stosunek 2 wariancji byby zgodny z rozkadem F.


Przykad


Wyobramy sobie, e robimy eksperyment: z populacji sikor wybieramy losowo po 2 prby osobnikw, jedn o liczebnoci N1 = 4, drug o liczebnoci N2=31, mierzymy dugo skoku ptaka, dla kadej z tych prb obliczamy wariancj. Nastpnie wariancj z 1 prby dzielimy przez wariancj z 2 prby, otrzymujc stosunek F. Przykad ten powtarzamy wiele tysicy razy, z tymi samymi liczebnociami a nastpnie na osi poziomej odkadamy otrzymane stosunki F a na pionowej proporcje w jakich ten stosunek wystpi w naszych prbach.


Liczba stopni swobody


N-1

Jeli znana jest ju rednia z N pomiarw, to ostatni pomiar jest zdeterminowany przez redni


Liczb wartoci, ktre maj swobod zmieniania si nazywamy liczb stopni swobody.


ss1(s1),ss2(s2)

df=degrees of freedom


z wielkocizwizane jest n-1 stopni sw., poniewa spord n odchyle podniesionych do 2 z ktrych wielko ta si skada n-1 odchyle moe si zmienia


W ten sposb moemy otrzyma rozkad bardzo zbliony do teoretycznego rozkadu F o stopniach swobody df=(4-1)=3 oraz d=(31-1)=30


cz otrzymanych stosunkw F bdzie mniejsza o 1, poniewa raz 1 wariancja bdzie wiksza a innym razem 2.


Bardzo due wartoci F pojawiaj si rzadko, z maym prawdopodobiestwem na prawym skrzydle rozkadu.


Jeli wybierzemy cz powierzchni na prawym skrzydle rozkadu (najwiksze wart F) obejmujc 0,05 tej powierzchni, to wyznaczy ona krytyczn warto F dla poziomu istotnoci 0,05


Dla rozwaonego tu przykadu warto krytyczna F0.05; 3; 30 = 2,92. Oznacza to, e w podanym przykadzie stosunki F rwne 2,92 lub wysze pojawiaj si z prawdopodobiestwem nie wikszym ni 0,05


Zmienna standaryzowana F posiada rozkad Fishera-Snedecora (FS) cakowicie okrelony par df (s1 oraz s2)


Zmienna standaryzowana F oraz jej rozkad maj rozliczne zastosowania we wnioskowaniu statystycznym, w szczeglnoci w analizie wariancji i regresji


Rozkad Fishera-Snedecora (FS) jest szybko zbieny do standardowego rozkadu normalnego N(o,1), co teoretycznie nastpuje dla i (praktycznie dla s1 wiksze od 500) i s2<1000) wtedy te poziom zmiennej standaryzowanej F jest rwny 1


Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Szukaj na stronie
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Shoutbox
Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

16/04/2018 11:07
<a href=http://ekovse
.ru/>Лучшие биопрепар
аты для производс
тва, правила их применени
я</a>

15/04/2018 17:50
<a href=http://ekovse
.ru/stati/biologic
heskaya-rekultivat
siya>Биологи
ческая рекультив
ация нарушенны
х земель</a>

14/04/2018 16:33

04/04/2018 04:55
зайти в Вконтакте
Зайти через ДоступЕст
ь.RU специальн
ый сервис, чтобы входа в социальны
е

23/03/2018 11:50
Вход через Доступ Есть.RU Анонимайз
ер ДоступЕст
ь.RU специальн
ый сервис, чтобы входа в социальны
е сети. Е

22/03/2018 21:01
Вход через Доступ Есть.RU Вход ДоступЕст
ь.RU специальн
ый сервис, чтобы входа в социальны
е сети. Если для

21/03/2018 15:02
В Москве ремонт окон готовы предложит
ь многие компании. Наши опыные и квалифици
рованные мастера оценят сост

02/03/2018 06:55
<a href=http://ekovse
.ru/katalog/biopre
paratyi/bionex-ind
ustrial-dlya-ochis
tki-stochnyih-vod>
учшие системы очистки сточных вод</a>

27/02/2018 06:28
<a href=http://ekovse
.ru/katalog/biopre
paratyi/biokonserv
ant-laktis>Лучш
ие силосные закваски в России, инструкци
я по их применени
ю</a>

27/01/2018 23:59
Ну в принципе все по делу ,

Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 10,243
· Najnowszy uytkownik: Matthewrag
Wygenerowano w sekund: 0.15 1,011,613 Unikalnych wizyt

Wicej na iuczelnia.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu wiadczenia Pastwu usug na najwyszym poziomie, w tym w sposb dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie dotyczcych cookies oznacza, e bd one zamieszczane w Pastwa urzdzeniu kocowym. Moecie Pastwo dokona w kadym czasie zmiany ustawie dotyczcych cookies.