Maj 23 2018 07:21:04
Nawigacja
· Strona gwna
· Artykuy
· Download
· FAQ
· Forum
· Linki
· Kategorie newsw
· Kontakt
· Galeria zdj
· Szukaj
· Forum studentw Biologii UAM
· wirusologia - notatki
· genetyka - notatki z wicze cz.1
· genetyka - notatki z wicze cz.1 v2
· genetyka - notatki z wicze cz. 2
· genetyka - notatki z wicze cz. 3
· genetyka - notatki z wicze cz. 4

 

genetyka - notatki z wicze cz. 2

Groszek, który bada Mendel jest obupciowy, wic musieli obcina prciki lub supki, aby unikn samozapodnienia i nanosi pdzelkiem pyek, aby skrzyowa odpowiednie odmiany.

Mendel bada siedem niezalenych cech na groszku. Cechy niezalene s warunkowane przez geny niezalene, a to takie, które znajduj si na rónych chromosomach. Oto te cechy:

1. Ksztat: kulisty lub pomarszczony.

2. Kolor: óty lub zielony.

3. Kwiaty: biae lub róowe.

4. Ksztat strczków: gadkie lub pomarszczone.

5. Kolor strczków: zielone lub óte.

6. Wysoko rolin: karowate lub wysokie.

7. Osadzenie kwiatów: w ktach pdów lub na szczytach.

Jakie s cechy groszku, dziki którym Mendel móg atwo prowadzi na nim badania?:

- atwy w uprawie, ma niewielkie wymagania

- atwo dostpne nasiona

- dostpnych wiele odmian (majcych róne te cechy, które s wypisane wyej)

- atwo mona prowadzi sztuczne zapylenie

Mendel wchodzi z linii czystych - to homozygoty, tzn nie byo w danej zygocie allelu, który mógby si nie ujawni z powodu wystpienia innego allelu (dominujcego) (to ja wymyliam tak definicj).

W 1866 roku Mendel opublikowa swoje wyniki, a rok póniej przedstawi je na konferencji, ale wtedy na topie by Darwin, a Mendel nie by naukowcem, wic go olali.

Potem niestety wybra cechy warunkowane przez geny sprzone, czyli takie które s na tym samym chromosomie i myla, e tamte wyniki to przypadek i z tak myl niestety umar.

W 1900 roku (czyli 50 lat po mierci i Mendla) jego prawa zostay odkryte na nowo. Wynaleziono mikroskop i trzech naukowców niezalenie to odkryo, a byli to C. E. Correns, H. de Vries i E. Tchermak. Ale natrafili na wyniki Mendla i uznali go za ojca genetyki, a siebie za osoby, które tylko potwierdziy jego prawa.

Krzyówka Mendla z groszkiem:

P – rodzice to czerwony i biay kwiat.

Pokolenie F1 – to tylko czerwone kwiaty.

Krzyujemy ze sob pokolenie F1.

Pokolenie F2 – to czerwone i biae kwiaty w stosunku 3:1.

Mendel to, co my dzi nazywamy genem, nazwa czynnikiem. Uzna, e kady ma dwa czynniki, które schodz si i rozchodz w czasie rozmnaania.

Krzyówka odwrotna - ta sama cecha, ale zmieniona pe (tzn tym razem pyek daje drugi genotyp, ten co poprzednio da komórk jajow).

A - czerwone kwiaty

a - biae kwiaty

P:
A A × a a

F1:

a

a

A

A a
A a

A

A a
A a

lub zapis:

a

A

A a

A a
A a

F2:

A

a

A

A A
A a

a

A a
a a

Fenotyp:

czerwone : biae - 3:1

Genotyp:

czerwone : czerwone: biae -
A A

Mendel sformuowa trzy zasady dziedzicznoci:

- zasad dominacji

- prawo czystoci gamet - I prawo Mendla

- prawo niezalenej segregacji alleli - II prawo Mendla

I prawo Mendla – z heterozygoty produkuj dwa rodzaje gamet. Do jednej gamety przechodzi tylko jeden allel.

Warunki, które musz by spenione, aby dziedziczenie zachodzio zgodnie z prawem Mendla:

- czstoci obu typu gamet wytwarzanych przez heterozygot pokolenia F1 musz by równe

- wszystkie gamety musz mie równe szanse poczenia si w procesie zapodnienia

- prawdopodobiestwo powstania rónych zygot jest zalene tylko od czstoci gamet (to raczej do II prawa Mendla)

- szanse przeycia zygot z rónym genotypem s jednakowe

(s wyjtki od tych zasad)

Bdziemy dzisiaj sprawdza I prawo Mendla na kukurydzy.

Cykl rozwojowy kukurydzy [rysunek]

Zachodzi tu zapodnienie podwójne charakterystyczne dla rolin okrytonasiennych. Polega ono na wprowadzeniu do woreczka zalkowego (przez agiewk pykow) dwóch komórek plemnikowych: jedna z nich czy si z komórk jajow, tworzc zygot, która nastpnie rozwija si w zarodek, druga z komórk centraln woreczka zalkowego, w rezultacie czego powstaje triploidalne bielmo. Kocowym efektem tego cyklu przemian jest wytworzenie nasion.

Rysunek ziarna

Barwa ziarna jest uwarunkowana du liczba genów, które okrelaj fenotyp trzech tkanek:

- perikarp (2n) - bezbarwny

- bielmo (3n) skada si z:

  • •.warstwa aleuronowa (3n): barwne - purpurowe (R) lub bezbarwne (r)

  • •.endosperm (3n) - óty (wida gdy aleuron bezbarwny) (Y) lub biay (y)

- zarodek (2n)

Jeeli aleuron jest bezbarwny ziarno przyjmuje kolor endospermu. We wszystkich krzyówkach dysponujemy lini czyst pod wzgldem koloru endospermu
Y Y
.

wiczenie 1

óte (r) - 121

Purpurowe (R) - 463

P:
R R
x
r r

F1:

R

R

r

R r
R r

r

R r
R r

Wszystkie purpurowe.

R r
x
R r

F2:

R

r

R

R R
R r

r

R r
r r

1:3 – wiadomo o co chodzi

wiczenie 2

Ziarna cukrowe (su) i skrobiowe (Su).

Ziarna cukrowe zawieraj duo cukru w tkance odywczej. To te, które kupujemy w puszkach. Po wyschniciu s pomarszczone.

Ziarna skrobiowe zawieraj duo skrobi. Wykorzystywane jako pasza. Po wyschniciu s gadkie.

Piszemy krzyówk i liczymy proporcje.

Ziarna cukrowe (su) – Piotr Kwaniewski

Ziarna skrobiowe (Su) – 517

P:
Su Su
x
su su

F1:

Su

Su

su

Su su var uri = 'http://imppl.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(400604)a(1903018)' + new String (Math.random()).substring (2, 11); document.write('');
Szukaj na stronie
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Shoutbox
Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

14/05/2018 01:56

14/05/2018 01:20

14/05/2018 01:18

16/04/2018 11:07
<a href=http://ekovse
.ru/>Лучшие биопрепар
аты для производс
тва, правила их применени
я</a>

15/04/2018 17:50
<a href=http://ekovse
.ru/stati/biologic
heskaya-rekultivat
siya>Биологи
ческая рекультив
ация нарушенны
х земель</a>

14/04/2018 16:33

04/04/2018 04:55
зайти в Вконтакте
Зайти через ДоступЕст
ь.RU специальн
ый сервис, чтобы входа в социальны
е

23/03/2018 11:50
Вход через Доступ Есть.RU Анонимайз
ер ДоступЕст
ь.RU специальн
ый сервис, чтобы входа в социальны
е сети. Е

22/03/2018 21:01
Вход через Доступ Есть.RU Вход ДоступЕст
ь.RU специальн
ый сервис, чтобы входа в социальны
е сети. Если для

21/03/2018 15:02
В Москве ремонт окон готовы предложит
ь многие компании. Наши опыные и квалифици
рованные мастера оценят сост

Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 10,243
· Najnowszy uytkownik: Matthewrag
Wygenerowano w sekund: 0.05 1,043,580 Unikalnych wizyt

Wicej na iuczelnia.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu wiadczenia Pastwu usug na najwyszym poziomie, w tym w sposb dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie dotyczcych cookies oznacza, e bd one zamieszczane w Pastwa urzdzeniu kocowym. Moecie Pastwo dokona w kadym czasie zmiany ustawie dotyczcych cookies.